திருச்செங்கோட்டை சார்ந்த பிற கோவில்கள்
 
ஆபத்துகாத்த விநாயகர் முத்துக்குமார சுவாமி முத்துக்குமார சுவாமி அக்ரஹார ஆஞ்சநேயர் அக்ரஹார ஆஞ்சநேயர் கோவில் குஞ்சு மாரியம்மன் குஞ்சு மாரியம்மன்
பெருமாள் சுகுந்தகுந்தளாம்பிகை ஆறுமுகசுவாமி ஆறுமுகசுவாமி அனுக்கிரக ஆஞ்சநேயர் ஓங்காளி அம்மன்
நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர்