நாகபஞ்சமி பற்றிய குறிப்புகள்
16-08-2015 அன்று நடைபெற்ற நாகபஞ்சமி பற்றிய புகைப்பட தொகுப்பு
 
விழா அழைப்பிதல்