நாகபஞ்சமி பற்றிய குறிப்புகள்
நாகபஞ்சமி புகைப்பட தொகுப்பு - 2008
 
பக்தர்கள் பால்குடத்துடன் பக்தர்கள் பால்குடத்துடன் பக்தர்கள் பசுவன் கோவில் நாகர் அலங்காரத்துடன் பால் அபிஷேகம் பால் அபிஷேகம்
பால் அபிஷேகம் பால் அபிஷேகம் நாகர் அலங்காரத்துடன் நாகர் அலங்காரத்துடன் நாகர் அலங்காரத்துடன் நாகர் அலங்காரத்துடன்