கார்த்திகை தீபம் பற்றிய குறிப்புகள்
09-12-2011 அன்று திருமலையில் நடைபெற்ற கார்த்திகை தீபம் - புகைப்பட தொகுப்பு
 
திருச்செங்கோடு திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் அர்த்தநாரீஸ்வரர் செங்கோட்டுவேலவர் செங்கோட்டுவேலவர் செங்கோட்டுவேலவர்
ஆதிகேசவபெருமாள் ஆதிகேசவபெருமாள் ஆதிகேசவபெருமாள் சுவாமிகள் புறப்பாடு சுவாமிகள் புறப்பாடு சுவாமிகள் புறப்பாடு சுவாமிகள் புறப்பாடு
ஆதிகேசவபெருமாள் ஆதிகேசவபெருமாள் ஆதிகேசவபெருமாள் சுவாமிகள் புறப்பாடு சுவாமிகள் புறப்பாடு சுவாமிகள் புறப்பாடு சுவாமிகள் புறப்பாடு
சுவாமிகள் புறப்பாடு கார்த்திகை தீபம் கார்த்திகை தீபம் கார்த்திகை தீபம் கார்த்திகை தீபம் கார்த்திகை தீபம் கார்த்திகை தீபம்
கார்த்திகை தீபம் கார்த்திகை தீபம்