திருச்செங்கோடு ஸ்ரீ ஐயப்பன் கோவில் மண்டல பூஐை விழா 2009 - புகைப்பட தொகுப்பு
 
விழா அழைப்பிதல் விழா அழைப்பிதல் விழா அழைப்பிதல் பூஜை பூஜை பூஜை பூஜையில் பக்தர்கள்
பூஜையில் பக்தர்கள் பூஜையில் பக்தர்கள் பூஜையில் பக்தர்கள் பூஜையில் பக்தர்கள் கொடியேற்றம் கொடியேற்றம் கொடியேற்றம்
கொடியேற்றம்
திருச்செங்கோடு ஸ்ரீ ஐயப்பன் கோவில் மண்டல பூஐை விழா 2008 - புகைப்பட தொகுப்பு
 
விழா அழைப்பிதல் விழா நிகழ்ச்சிகள் கொடியேற்றம் கொடியேற்றம் கொடியேற்றம் கொடியேற்றம் ஐயப்பன் வீதி உலா
ஐயப்பன் வீதி உலா மூலவர் அபிஷேகம்