திருச்செஙகோட்டு திருத்தலத்னத பற்றிய நூல்கள் பற்றிய நூல்கள்
 
உமையொருபாகனாய் காட்சியளிக்கும் இத்தலம்பற்றி இளங்கோவடிகள் காலந்தொடங்கி அண்மைகாலம் வரை திருச்செங்கோட்டு தலம் பற்றி பல்வேறு இலக்கியங்கலால் போற்றப்படுகின்றன. இத்தலம் பற்றிய சிறப்புமிக்க நூல்கள்.
திருப்புகழ் பெரிய புராணம் சிலப்பதிகாரம்
தேவாரம் கந்தரலங்காரம் திருச்செங்கோட்டு புராணம்
திருச்செங்கோட்டு தல மகிமை திருச்செங்கோட்டு மாண்மியம் திருச்செங்கோட்டு திருபணிமாலை
திருச்செங்கோட்டு திருமுக விலாசம் திருச்செங்கோட்டு அர்த்தநாரீஸ்வரர் மாலை திருச்செங்கோட்டு அர்த்தநாரீஸ்வரர் சதகம்
திருச்செங்கோட்டு பணிமலை காவலர் அபிஷேக மாலை திருச்செங்கோட்டு வேலவர் பிள்ளைத்தமிழ் திருச்செங்கோட்டு கருணாகரன் மாலை
திருச்செங்கோட்டு சண்முகம் சதகம் திருச்செங்கோட்டு ஊஞ்சல் திருச்செங்கோட்டு குறவஞ்சி
திருச்செங்கோடு இரட்டை மணிமாலை திருச்செங்கோட்டு சநதிரசேகர மாலை திருச்செங்கோட்டு ஊசல்
திருச்செங்கோட்டு தல வரலாறு திருச்செங்கோட்டு பள்ளு திருச்செங்கோட்டு மும்மணிக்கோவை
திருச்செங்கோட்டு உருவ கோவை திருச்செங்கோட்டு கலம்பகம் திருக்கோயில் வரலாறு
கொங்கு மண்டல சதகம் திருச்செங்கோட்டில் காதல் திருச்செங்கோட்டு வேலவர் கோவை
பள்ளு குறவஞ்சி பிள்ளைதமிழ்
உலா கும்மி
நூல்களும் மற்றும் அதன் ஆசிரியர்களும்
 
நூல்கள் ஆசிரியர்
தேவாரம் பதிகங்ககங்கள் திருஞானசம்பந்தர்
கந்தர் அலங்காரங்கள் 8 பாடல்கள் அருணாகிரிநாதர்
கந்தரானுபூதி 1 பாடல் திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்
கந்தரானுபூதி 1 பாடல் அருணாகிரிநாதர்
சிவபெருமான் திருவந்தாதி 1 பாடல் கபிலதேவர் நாயனார்
திருபுகழ் அருணாகிரிநாதர்
திருச்செஙகோட்டு புராணம் தென்காசி கவிராச பண்டிதர்
திருச்செஙகோட்டு திருப்பணி மாலை சதாசிவ பண்டிதர்
திருச்செஙகோட்டு திருமுருக விலாசம் வீமண்ண கவிராசர்
திருச்செங்கோட்டு மாண்மியம் தி.அ.முத்துசாமி கோனார்
திருச்செங்கோட்டு அர்த்தநாரீஸ்வரர் மாலை குழந்தையானந்தர் தேசிகர்
திருச்செங்கோட்டு கலம்பகம் சேலம் சுந்தரம் முதலியார்
திருச்செங்கோட்டு தல மகிமை வீமண்ட புலவர்
திருச்செங்கோட்டு தெய்வபாமாலை தண்டபாணி சுவாமிகள்
திருச்செங்கோட்டு கருணாகரன் மாலை தி.அ.முத்துசாமி கோனார்
திருச்செங்கோட்டு மும்மணிக்கோவை தி.அ.முத்துசாமி கோனார்
திருச்செங்கோடு இரட்டை மணிமாலை தி.அ.முத்துசாமி கோனார்
திருச்செங்கோட்டு புராணம் மூலமும் உரையும் தி.அ.முத்துசாமி கோனார்
திருச்செங்கோட்டு பள்ளு கவிஞர் நா.கந்தசாமி
திருச்செங்கோட்டு குறவஞ்சி பூங்கோதை
திருச்செங்கோட்டு திருத்தல வரலாறு சி.கு.நாராயண சாமி முதலியார்
ஆய்வுக்களஞ்சியம் கொடுமுடி சண்முகம்
திருச்செங்கோடு ஊஞ்சல் சிற்றம்பலம்
திருச்செங்கோடு உலா கிர்த்தனை காதல் நாராயணசாமி முதலியார்
திருச்செங்கோடு திருக்கோயில் வரலாறு புலவர் பா.வெஙகட்டராமன்
திருமாடச்செஙகொன்றூர் புலவர் நாராயணசாமி
கொங்கு நாட்டு வரலாறு சி.எம்.ராமச்சந்திரன் செட்டியார்
கொங்கு நாட்டு வரலாறு மயிலை சினி வெஙகடசாமி
அர்த்தநாரீஸ்வரர் வரலாறு கல்வெட்டு பேரவை புலவர்கள் புலவர் பா.வெஙகட்டராமன், இரா.கந்தசாமி, நாமகிரிபேட்டை துரைசாமி, ஈரோடு செ.ராசு
திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில் அர்ச்சனை ஸ்ரீ ரங்கமுதலியார்