திருவிழாக்கள்
 
Below are the festivals performed on the hill temple during every month:
Festival Details on Month Wise (Tamil Month)
Months Festival
Chithirai Chitra Paurnami
Aani Natarasar Thirumanjanam
Aavani Vinayagar Chadhurthi
Purattasi Manikovil Kethra Gowriviratham and Navarathiri
Ayappasi Periyamariamman Kovil Thiruvizha and Kandan Sashti Surasamharam
Karthikai Karthikai Deepam
Thai Padithiruvizha
Masi Masimagam Vizha,Sivarathriri
Panguni Uthira Vizha